Gatebilde fra Göteborg

Svenske myndigheter må trekke tilbake tillatelsen til demonstrasjon i Göteborg og politiets tillatelse og samlede håndtering av saken må granskes. Dette fremgår av brev fra Stiftelsen Skagerrak til svenske myndigheter.

En gruppering omtalt som «Nordiska motståndsrörelsen» mobiliserer til demonstrasjon i Göteborg lørdag 30. september med utsagn som «revolt against the traitors», «revoltera mot förbrytarna», «stå upp mot förbrytarna på lördag» og «den 30 september tar vi tillbaka Göteborg från förbrytarna!». Det mobiliseres også til konfrontative motdemonstrasjoner.

Forbryterne hevdes å være samfunnets folkevalgte, som omtales som banditter, røvere og forbrytere. Alle borgere hevdes å ha plikt til å gjøre revolt mot myndighetene og media.

Det fremmes også hatske utfall mot det jødiske folk og kultur.

Til VG i dag uttaler Christer Fuxborg ved politiet i Göteborg at «det er risiko for motsetninger, bråk og vold». Videre har politiet informasjon om at ulike grupper fra venstresiden vil forsøke å forstyrre demonstrasjonen. Fuxborg «håper at dette forløper uten voldsinnslag».

SVT siterer Magnus Sandelin: «man med alla möjliga medel kommer försöka störa eller förhindra demonstrationen, och att det kommer innefatta lagbrott. Det är ganska tydligt».

Fredag kveld meldes det at personer ankommet Tyskland er pågrepet med kniver.

Det forberedes helt åpent til konfrontasjon i Göteborg på en måte som tar det offentlige rommet fra vanlige, fredelige borgere. Det er uforståelig at myndigheter som har ansvar for trygghet, lov og orden, aksepterer at denne situasjonen får utvikle seg. Svenske myndigheter kan umulig has hjemmel til å tillate og tilrettelegge for en åpent forberedt konflikt midt i byrommet. Tvert om må det finnes god, legal hjemmel for å forebygge vold og uro.

Demonstrasjonen omtales som lovlig. Den varslede konfrontasjonen i Göteborg i morgen har innhentet nødvendig tillatelse. Det betviles imidlertid om den tillatelsen som er gitt er lovlig. Beslutninger i Förvaltningsrätten og Kammarretten endrer ikke denne tvilen, men bekrefter tvert om uro for politiet kompetanse.

Ytringsfrihet er en menneskerettighet som må beskyttes av staten, men når språket blir forstått som oppfordring til bruk av vold og fysisk konfrontasjon, kan ikke dette være omfattet av statens plikt til beskyttelse. Det er videre stor forskjell på å ytre seg skriftlig i media, og å agitere ved massemønstringer og fysiske konfrontasjoner i byrommet.

Når språket benyttes slik at det kan oppfattes som oppfordring til kamp og bruk av vold, altså oppfordring til straffbare handlinger, oppstår det risiko for at noen vil følge oppfordringen.

Alminnelige, lovlydige borgere, planlegger antakelig å holde seg unna Göteborg av hensyn til den sikkerhetsrisiko man er urolig for å utsette seg for ved å oppholde seg i byen. Politiet og myndighetene har ansvar for å fjerne denne frykten. Dette ansvaret ivaretas først og fremst ved å avvise den planlagte konfrontasjonen, ikke ved massemobilisering av politipersonell.

Politiets håndtering av denne saken bør derfor granskes.

Samfunnssikkerhet og beredskap har tverrsektoriell prioritet i hele statsapparatet, kommunesektoren og næringslivet. Det er da oppsiktsvekkende at det med voldelig retorikk, helt åpenlyst, mobiliseres til planlagt, fysisk konfrontasjon i en av Skandinavias største byer.

Den alminnelige borger har rett til å forvente at myndighetene vil forebygge og avverge situasjoner med stor risiko for fysisk konfrontasjon, voldsbruk og personskade.

OPPSUMMERING

1.      Svenske myndigheter må trekke tilbake tillatelsen til demonstrasjon i Göteborg

2.      Politiets tillatelse og samlede håndtering av denne saken må granskes

BREVET FRA STIFTELSEN SKAGERRAK FINNER DU HER