Luftfartstilsynet fikk ny organisasjonsmodell fra nyttår. Det er mer fokus på strategisk utvikling og tilsynets interessenter, opplyser Luftfartstilsynet på sine hjemmesider.

Fra 1. januar 2017 trådte Luftfartstilsynets nye organisasjonsmodell i kraft. Dette medfører endringer i organiseringen og måten Luftfartstilsynet skal jobbe på. Stikkord er forbedret strategisk ledelse, tydeliggjøring av roller mot tilsynets eksterne interessenter og sterkere tverrfaglig samhandling internt.

Mer om dette kan du lese her