ScanStar

Danske myndighetpersoner har de siste dagene stått frem med ny informasjon om Scandinavian Star (artikkelen er fra juni 2016, men viser til hendelser i februar 2016). Norsk politi blir kritisert for ikke å ha notert tips i 1990.

I dag (24. februar 2016) har Støttegruppen sendt følgende spørsmål til Danmark:

Hvorfor er danske myndigheters observasjoner og vurderinger om brannforløpet og ansvaret for brannstiftelsen kun meddelt muntlig til tilfeldig påtrufne politimenn, og ikke formulert og meddelt i henhold til skriftlige og formelle prosedyrer?

Hvilket ansvar har Søfartsstyrelsen for å frembringe korrekt kunnskap om Scandinavian Star? Spørsmålet stilles i lys av Flemming Thue Jensens forklaring på hvorfor han først nå opplyser den vurdering han har gjort siden 1990: »Jeg har været bundet på hænder og fødder. Indtil for et halvt år siden var jeg en af cheferne i Søfartsstyrelsen« (Politiken, 20. februar 2016).

Hvordan vil danske anklagemyndigheter, sjøfartsmyndigheter og folkevalgte myndigheter i Folketinget, håndtere at Søfartsstyrelsens embetspersoner fremstår med hittil tilbakeholdt informasjon som er i konflikt med det som tidligere er opplyst til ofrene og Folketinget?

Støttegruppen presiserer takknemlighet for at Flemming Thue Jensen og Knud Skaareberg Eriksen nå informerer om sine observasjoner i 1990, og hvordan de vurderer disse.

BREVET TIL DANMARKS REGJERING OG FOLKETING MED VEDLEGG KAN DU LESE HER