6. april 2018: Lys tent også på kaia, der Scandinavia Star seilte ut på denne datoen i 1990. Operaen i bakgrunnen

Lørdag 6 april er det 29 år siden Scandinavian Star seilte fra Oslo.

Det er lenge siden støttegruppen har lagt ut informasjon, men dette betyr ikke at støttegruppen er avviklet.

Politiet besluttet i 2016 å henlegge videre etterforsking. Støttegruppen, og andre, påklaget dette, men i mai 2017 ble endelig beslutning om henleggelse fastholdt. Vi er kjent med at andre påklaget dette videre til Kongen i statsråd, men støttegruppen klaget ikke saken videre, da det kun var av teoretisk interesse.

Stortingets kommisjon leverte sin rapport i juni 2017. I mars 2018 ble rapporten diskutert i Stortinget, etter behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Støttegruppen leverte en omfattende høringsuttalelse til denne behandlingen.

Styret i støttegruppen møttes etter dette i juni 2018. Det ble oppsummert mangler både ved politiets etterforsking, granskingen og Stortingets behandling av granskingsrapporten. Samtidig erkjente styret at det ikke er i vår makt å presse frem tiltak som verken staten, påtalemyndigheten eller Stortingets folkevalgte ønsker å iverksette.

Dette er bakgrunnen for at engasjementet for gjenopptakelse i regi av støttegruppen ble besluttet lagt på is. Vi sitter per dags dato ikke på ny informasjon som vi tror at kan føre til gjenopptakelse. Problemet er at vesentlig informasjon som allerede er bragt inn i saken, fortsatt ikke er behandlet. Alle instanser i Norge er prøvd, og ny etterforskning og gransking førte dessverre ikke frem.

Fortsatt er det ikke etterforsket hvem som var reder for Scandinavian Star.

Dersom det er styremedlemmer som ønsker å jobbe videre med gjenopptakelse, er disse fristilt til å gjøre dette på egen hånd. Men de er da ikke talspersoner for andre enn seg selv.

I Danmark har det vært aktivitet i Folketinget det siste året, med krav om ny gransking. Dette har vært begrunnet i mangler i det som er etterforsket og gransket i Norge. Torsdag 28 mars 2019 kom Scandinavian Star til debatt i Folketinget, etter initiativ fra en rekke partier og Folketingsrepresentanter. Peter Kofod (DF) fremmet saken. Justisminister Søren Pape Poulsen møtte selv i Folketinget og begrunnet regjeringens holdning om ikke å foreta seg mer på nåværende tidspunkt.

Justisminister Søren Pape Poulsen(til høyre) på Folketingets talerstol, torsdag 28 mars 2019

Følgende vedtak ble gjort, ved avstemningen som fant sted sist tirsdag, 2. april 2019

Folketinget konstaterer, at mordbranden på Scandinavian Star natten til den 7. april 1990, hvor 159 voksne og børn omkom, stadig er uopklaret. Det er først og fremmest dybt smertefuldt for de mange efterladte, men også for samfundet som helhed, at det endnu ikke er lykkedes at finde og straffe de ansvarlige for den største mordbrand i Skandinavien efter anden verdenskrig. Ansvaret for en sådan forbrydelse forældes aldrig, og hvis politiet får nye oplysninger i sagen, skal de fortsat vurderes med henblik på eventuel undersøgelse med henblik på opklaring.

Her er noen inntrykk fra debatten, meningsinnhold gjengitt, ikke eksakt sitat:

– … men skulle det dukke opp noen ny informasjon, så er det selvsagt i politiets og alle partienes interesse at dette blir vurdert…

– … dette må ikke bli en politisk sak mellom partiene…

– … det et en massiv sult i politiet etter å få oppklart dette saken…

 

 

Peter Kofod, som fremmet forespørgselen, på talerstolen.

KOMMENTAR:

Danmarks regjering snakket nytale, som avviser å foreta grunnleggende rettssikkerhetstiltak, men samtidig gjennom språket dyrker eget selvbilde av omsorg for omkomne, overlevende og etterlatte. Dette er realiteten:

Danmark har aldri etterforsket økonomi, forsikring, eierskap og operasjonelle forhold.

Dette faktum var grunnlag for at norsk politi gjenopptok etterforskningen, som deretter ble endelig henlagt i mai 2017.

I henleggelsen sier norsk politi at operasjonelle forhold ikke er etterforsket, fordi det var et dansk ansvar, og tidligere har vært gjenstand for grundige undersøkelser i Danmark.

Operasjonelle forhold var en sentral faktor ved forsikringsoppgjøret. Hvordan kan Riksadvokatens oppdrag om å etterforske forsikringsoppgjøret være tilfredsstillende gjennomført, uten vurderinger og etterforsking av ansvaret for operasjonelle forhold?

Hvem var reder for Scandinavian Star natt til 7 april 1990?

Hvordan kunne norsk politi åpne ny etterforskning i 2014 med begrunnelse at konkrete temaer ikke var etterforsket i Danmark, for så å henlegge i 2016/2017 med begrunnelse at samme temaer tidligere er behandlet i Danmark?

6 APRIL 2019

Fredag 6 april er det uansett 29 år siden vi seilte fra Oslo. Et par timer inn i lørdag 7 april ble skipet satt i brann. Flere kommer til å legge ned blomster, og tenne lys, ved minnesmerket. Støttegruppen tar ikke initiativ til noen felles samling i år, men det er et godt minn dersom lys kan brenne gjennom natten til 7. april, eller om du tar veien ned til minnesmerket lørdag 7 april.

Varm hilsen til alle, fra styret