Flere politikere benytter Viking Sky til å profilere skattepolitikk

Det vises til oppslag i media i dag vedr. diverse utspill i forbindelse med skipsreder Torstein Hagens personlige skatteforhold og redningsoperasjonen i forbindelse med Viking Sky.

Følgende brev er i dag sendt til AP, SV og Rødt:

Viking Sky var nær en katastrofe av ufattelig omfang.

Det er useriøst av deres partier i denne situasjonen å kjøre frem en moralsk skatteplikt av utflyttede nordmenn, som denne hendelsens viktigste oppsummering.

Den 30. desember 2006 kantret passasjerfergen «Senopati Nusantara» utenfor Java med 600 mennesker om bord. En uke senere var 372 fortsatt savnet. Da ble det fortsatt funnet overlevende, og den lokale redningsledelsen vurderte at savnede fortsatt var i live.

Det at savnede fortsatt ble funnet drivende på sjøen, én uke etter forliset, ga grunn til bekymring for hvorvidt redningsaksjonen hadde nødvendig kapasitet til å foreta søk og redning i hele det aktuelle området med en gang. Hvorfor ble ikke alle overlevende funnet og reddet med en gang? Hvorfor drev overlevende omkring i en uke før de ble funnet?

Kan usikker finansiering av redningsoperasjon medføre utilstrekkelig innsats?

Skal effektiv beredskap, søk og redning med tilstrekkelig kapasitet, kobles til en moralsk skatteplikt?

Flaggstater og havnestater er forpliktet til å følge FN-konvensjoner om sjøsikkerhet, redning og beredskap og erstatningsdekning for skader.

Partiene bør sette seg inn i disse rammebetingelsene, og prioritere endringer i disse, fremfor å koble finansiering av søk og redning til rederes personlige skatteforhold på en så kunnskapsløs, moraliserende og populistisk måte som dere har gjort i dag.

Ved å blande skipets investorer og eieres personlige skatteforhold til finansiering av beredskap, søk og redning, setter dere verdier i spill som ikke er til diskusjon. Det kan gå ut over sikkerheten.

1.       Hvilken kunnskap har partiene om internasjonale konvensjoner og forpliktelser vedr beredskap, søk og redning etter sjøulykker, og det finansielle ansvaret for disse?

2.       Hvilke initiativer har AP, SV og Rødt tatt i regjering eller opposisjon, for at Norge skal påvirke og utvikle internasjonale avtaler og finansieringsordninger til søk, redning og beredskap, på en måte som sikrer nødvendig kapasitet når ulykke inntreffer?

3.       Hvordan vil partiene sikre at samfunnets beredskap og innsats har nødvendig kvalitet og kapasitet dersom finansieringen skal være basert på den enkelte skipseiers personlige og individuelle skatteforhold, og skiftene stemninger om moralske forpliktelse til å betale?

4.       Har partiene kunnskap om hvilket selskap som opererte Viking Sky? Er det avklart, ikke bare hvem som eide skipet, men også hvem som opererte det – altså: Hvem var skipets reder?

5.       Har partiene sjekket om ansvarsforsikringen til Viking Sky åpner for dekning av visse utgifter til private og offentlige parter som deltok i redningsoperasjonen?

Dagens utspill om Torstein Hagens personlige skatteforhold, koblet opp mot den norske kystberedskapen, og helgens redningsoperasjon, fremstår som useriøs og fri for kunnskap.

BREV TIL AP, SV OG RØDT